Referentie

"De aanpak van Normec MTS maakt een enorm verschil"

man on ship staring at the sea

Spliethoff Group over de samenwerking met Normec MTS

 

 

Spliethoff bestaat sinds 1921 en is uitgegroeid tot een groep scheepvaartbedrijven met wereldwijd duizenden medewerkers. Met meer dan 130 schepen verzorgt het bedrijf alle soorten zeetransport van dry cargo, voornamelijk in de vorm van projectladingen.

Alex Fokkens maakt deel uit van de Quality Health Safety Security Environment Department van de rederij. Een van zijn taken is het beheren van de processen voor de diverse watertesten aan boord van de schepen. Hij vertelt over zijn samenwerking met Normec MTS.

De aanpak van Normec MTS maakt een enorm verschil

Alex: “Als wereldwijd opererend bedrijf moeten we voldoen aan internationale wetgeving. Hiervoor volg ik regelmatig cursussen. Tijdens één van die cursussen ontmoette ik Hans van der Wart, managing director van Normec MTS. Zijn achtergrond in de laboratoriumwereld vond ik meteen interessant. Toen Spliethoff een nieuwe partij zocht voor het testen van de diverse watersamples aan boord heb ik hem benaderd. Onze samenwerking begon met een klein project op het gebied van het testen van scrubberwater. Onze schepen varen op hoogzwavelige stookolie, waarvan de uitlaatgassen gereinigd moeten worden om de uitstoot van zwavel in de lucht te beperken. Dat gebeurt in scrubberinstallaties met zeewater. Om te voldoen aan de regelgeving van zowel de IMO als de, specifiek Amerikaanse, VGP moet dit waswater worden getest. Dankzij Normec MTS konden we dit met kleinere, en dus eenvoudig te versturen, samplekits doen dan we voorheen gewend waren. Dat maakte voor ons een enorm verschil.”

Goed werkgeverschap

“Na die goed bevallen kennismaking ging Normec MTS voor ons ook het ballastwater testen. Volgens de regelgeving zijn we verplicht tot het laten certificeren van het behandelingssysteem. Tevens dienen we jaarlijks te rapporteren aan de Amerikaanse autoriteiten wanneer schepen in dat kalenderjaar een Amerikaanse haven hebben aangedaan. Ook dat project beviel uitstekend, waarna we samen de drinkwatertests aan boord van de schepen oppakten en centraliseerden. We zijn een toonaangevende rederij die wereldwijd opereert. We moeten gewoon compliant zijn. Het testen van drinkwater aan boord van de schepen onder Nederlandse vlag is weliswaar geen vereiste, maar voorzien in kwalitatief goed drinkwater voor onze bemanningen vinden wij een kwestie van goed werkgeverschap. In principe testen wij het drinkwater een keer per jaar per schip, tenzij er afwijkende waardes worden gemeten. Het is een kostenpost, maar dit zijn geen dingen waar je op moet bezuinigen.”

“Met de hands-on benadering van Normec MTS weten we dat alles goed opgelost wordt.”

Alex Fokkens
Quality Health Safety Security Environment Department, Spliethoff Group

Maatwerk en flexibiliteit

“Samen met Hans schreef Spliethoff de samplinginstructies voor verschillende schepen. Door letterlijk aan boord te komen en de diensten af te stemmen op de situatie levert Normec MTS maatwerk. Wij hebben specifieke wensen over de invulling van de complianceprocessen. Normec MTS gaat daar flexibel mee om. Dat vind ik trouwens hun grootste voordeel. Wanneer we iets nodig hebben, dan wordt dat heel snel geregeld. Ook als ergens aanpassingen nodig zijn, worden die meteen uitgevoerd. Die korte lijnen werken heel goed. We hebben natuurlijk met regelgeving te maken waaraan we moeten voldoen. Dankzij de hands-on benadering van Normec MTS weten we dat alles goed opgelost wordt. De ondersteuning die wij nodig hebben voor de complianceprocessen is bij Normec MTS in goede handen.”

Gerelateerde diensten