Producten

Scrubberwater veilig lozen

View of a ships funnel with an external scrubber system to reduc

Samplekit scrubberwater

De zuurgraad (pH-waarde) van scrubberwater is een kritieke parameter. De zuurgraad van onbehandeld scrubberwater is laag door de aanwezigheid van onder andere zwaveloxides en zwavelzuur. Om het behandelde scrubberwater veilig te kunnen lozen moet de scrubberinstallatie aan boord de zuurgraad omhoog brengen. De richtlijnen vanuit de IMO en de VGP schrijven voor dat de pH-waarde van het behandelde scrubberwater minimaal 6.0 moet zijn. Het gaat daarbij om scrubberwater dat wordt gemeten bij de overboard discharge. Soms heeft het water dat een schip inneemt voor de scrubberinstallatie van zichzelf al een lage zuurgraad. De richtlijnen schrijven in zo’n geval voor dat de pH-waarde met niet meer dan een halve eenheid mag zakken.

Waarom kiezen voor Normec MTS?
 • Betrouwbare en deskundige partner voor scrubber-, ballast- en drinkwater
 • Complete ontzorging: van inklaring van samples tot advies
 • Een klantgerichte aanpak en dienstverlening op maat
 • Wij kennen en volgen de geldende wet- en regelgeving

Over de samplekit

Met de samplekit van Normec MTS kunt u uw scrubberwater samplen volgens de geldende normen en richtlijnen. Hieronder ziet u schematisch de (aanbevolen) testfrequentie, de meetpunten voor de sampling en het type test dat wij uitvoeren op uw scrubberwater.

De testfrequentie van scrubberwater is normaliter een keer per jaar. De inbedrijfstelling van een nieuwe scrubberinstallatie vereist frequenter testen om te controleren of de installatie daadwerkelijk en consequent aan de vereisten normen voldoet. Met de samplekit van Normec MTS kunt u uw scrubberwater samplen volgens de geldende normen en richtlijnen.

sample kit scrubber water

Samplekit scrubberwater

 • 3 samples per schip/jaar (verplicht)
 • Inlet
 • Outlet
 • Overboard discharge
 • Eerste jaar 2 keer, 3 samples per schip

Testtype

 •  Chemisch onderzoek

Testsoorten

 • Metalen #10_opgelost
 • Metalen #10_totaal
 • Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAHs EPA16)
 • Nitraat
 • Nitriet
 • pH (incl. temperatuur)

Onze samplekits