legal

Algemene voorwaarden

 

Deze voorwaarden geven regels, welke in het bijzonder gelden tussen de opdrachtgever en Normec Maritime Testing Services bij het aanvaarden en uitvoeren van een opdracht tot bemonstering en/of onderzoek en/of advisering, waarvan de resultaten in beginsel bestemd zijn voor intern gebruik door de opdrachtgever.