Water testen

Voldoe aan internationale richtlijnen

View of a ships funnel with an external scrubber system to reduc

Scrubberwater testen

Om de uitstoot van zwaveloxiden te verminderen moet de scheepvaart sinds begin 2020 voldoen aan de richtlijnen opgesteld door de IMO. Voor de rederijen die varen op Amerikaanse wateren komen daar de richtlijnen van de VGP bovenop. Volgens de IMO-richtlijnen mag een schip uitsluitend varen op laagzwavelige brandstoffen of op LNG. Als schepen toch op de (goedkopere) hoogzwavelige brandstof blijven varen, dan is de installatie van een gaswasser ofwel scrubber verplicht. Een dergelijke installatie wast met behulp van zeewater de zwaveloxiden uit de uitlaatgassen waardoor het schip aanzienlijk minder zwaveldioxideconcentraties uitstoot. Omdat het scrubberwater wordt geloosd op zee mag het maar een bepaalde hoeveelheid milieuverontreinigende stoffen bevatten.

Het testen van het behandelde scrubberwater neemt Normec MTS graag voor u uit handen.

Waarom kiezen voor Normec MTS?
 • Betrouwbare en deskundige partner voor scrubber-, ballast- en drinkwater
 • Complete ontzorging: van inklaring van samples tot advies
 • Een klantgerichte aanpak en dienstverlening op maat
 • Wij kennen en volgen de geldende wet- en regelgeving
Werkwijze

In 3 stappen naar resultaat

 1. Transport samplekit

  U ontvangt een recyclebare samplekit aan boord van uw schip. Waar ter wereld het zich ook bevindt.

 2. Sampling

  U zendt de kit met daarin de gekoeld bewaarde samples terug naar het laboratorium van Normec MTS.

 3. Rapportage

  Binnen 10 werkdagen delen wij een rapportage van de onderzochte parameters via het klantenportaal.