Accreditaties & erkenningen

Kwaliteit zit in ons DNA

Normec MTS wordt gevormd door drie bedrijven die in hun eigen vakgebied een excellente reputatie genieten. Samen zullen we zo goed mogelijk voorzien in de behoeften van onze klanten, die wij eerder nog beschouwen als partners. Doordat wij maatwerk leveren, leren wij van elke klant en kunnen wij onze dienstverlening constant verbeteren en efficiënter maken. Kwaliteit is de belangrijkste eigenschap van onze diensten en producten en datgene waar u als klant op moet kunnen vertrouwen. Vandaag, morgen, altijd.

Persoonlijk

Dankzij onze korte lijnen is het contact met onze klant persoonlijk. Onze uitgekiende IT-systemen zorgen voor een automatisering van processen en een inzichtelijke, transparante inzage in het hele test- en analyseproces. In uw eigen digitale dossier kunt u realtime uw onderzoeksgegevens inzien en controleren. Omdat de relaties met onze klanten veelal langdurig zijn, kunnen wij vaak de meet- en laboratoriumgegevens toetsen aan de hand van de historie. Constateren wij afwijkingen, dan krijgt u daar direct bericht van en kan er in een vroeg stadium actie worden ondernomen.

Accreditatie

Normec MTS is onderdeel van het door de Raad voor Accreditatie (RvA) geaccrediteerde bedrijf Normec AWS. De criteria hiervoor zijn in de norm NEN-EN-ISO/IEC 17025:2017 vastgelegd. De geaccrediteerde activiteiten zijn beschreven in onze scope.

Normec MTS beschikt tevens over een milieuzorgsysteem volgens ISO 14001:2015. In deze versie wordt de nadruk gelegd op het anticiperen op en managen van potentiële milieurisico’s in de bedrijfsvoering. Door Bureau Veritas is het certificaat met nummer NL021073 afgegeven.

Laboratoriumanalyses

Onze analyses worden uitgevoerd in laboratoria die zijn geaccrediteerd door de RvA. Hiermee zijn naast de monsternamekwaliteit ook de kwaliteit en betrouwbaarheid van de analysewerkzaamheden gewaarborgd en gegarandeerd. De laboratoria waarmee wij samenwerken zijn stuk voor stuk gespecialiseerd in hoogwaardig wateronderzoek en -analyse en worden frequent aan controles en audits onderworpen.

 VCA-certificatie

Om de veiligheid van u en onze medewerkers tijdens de uitvoering van werkzaamheden te waarborgen zijn onze medewerkers opgeleid om verantwoord om te gaan met gevaarlijke situaties. Naast de hiervoor gevolgde opleiding, beschikken ze ook over de benodigde persoonlijke beveiligingsmiddelen. Al onze buitendienstmedewerkers zijn VCA-gecertificeerd. Ook als bedrijf beschikken we over een VCA-certificaat.

DNV Approved Service Supplier

Normec MTS is Approved Service Supplier voor Ballast Water Management System (BWMS) Commissioning testen. Deze erkenning is een bewijs van onze expertise, toewijding en inzet in het voorzien van kwalitatieve diensten in de maritieme sector. Als erkende leverancier voor inbedrijfstellingstesten van ballastwatermanagementsystemen voldoen wij aan de geldende eisen en voorwaarden van de DNV, een bekende en vertrouwde classificatie-instelling voor onder andere de scheepvaart en offshore-industrie.