Volgens deze richtlijn moeten opvarenden toegang hebben tot drinkwater van goede kwaliteit onder gereguleerde hygiënische omstandigheden. De richtlijn is van toepassing op elk schip van elke grootte dat zich bezighoudt met enige vorm van commerciële activiteit op internationale reizen. IMO MLC2006-regelgeving vereist dat watermonsters met regelmatige frequentie worden genomen en geanalyseerd op microbiologische parameters, fysisch-chemische parameters en op minerale paramaters waaronder corrosie-indicatoren.

Menu

Zoek op de website