Op 16 december 2020 nam het Europees Parlement formeel de herziene drinkwaterrichtlijn aan die op 12 januari 2021 in werking trad. Lidstaten hebben twee jaar de tijd om deze in nationale wetgeving om te zetten. De richtlijn gaat over de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water en over het beschermen hiervan tegen de nadelige gevolgen van elke mogelijke vorm van verontreiniging.

Menu

Zoek op de website